Rekomendacje

Lokal

Robert Kowalkowski
Property Place
Lokal użytkowy to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym (np. lokale wykorzystywane na c ...
Rekomendacja przez: Property Place

Grunt

Robert Kowalkowski
Property Place
Nieruchomość gruntowa może składać się z jednej lub kilku działek gruntu, które nie muszą być jako ciągła część powierzchni ziemskiej. Części budynków i inne urządzenia trwale ...
Rekomendacja przez: Property Place

Magazyn

Robert Kowalkowski
Property Place
Nieruchmości przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty, plac półosłonięty, część budowli, całą b ...
Rekomendacja przez: Property Place